Hasičská zbrojnice a řešení jejího nevyhovujícího stavu

Již několik let se v obci řeší současný stav hasičské zbrojnice. Hasiči nyní sídlí v budově, která již není kvůli malým rozměrům vyhovující. Budova je navíc ve špatném technickém stavu.

Prvním řešením je rekonstrukce stávajících hasičské zbrojnice. O rekonstrukci se nedávno uvažovalo a to zejména kvůli špatnému stavu střechy „hasičárny“. Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že stará hasičská zbrojnice potřebuje více, než jen opravit střechu. Rekonstrukce má ale také své negativa. Budova se nachází v záplavovém území a tak se v případě povodní může stát, že bude hasičská zbrojnice zaplavena. „Hasičárna“ se také nachází na velmi malém pozemku, její rozšíření tak, aby v ní mohla parkovat cisterna je komplikované.

Přijatelnějším řešením, je výstavba nové hasičské zbrojnice. Toto by mimo jiné, pomohlo hasičům k získání zásahové cisterny. O výstavbě nové hasičské zbrojnice se mluví už několik let. Obec pro tento účel dokonce zakoupila pozemky pod vlakovým nádražím. V letošním lednovém vydání Rudoltického zpravodaje, starosta obce v úvodníku psal, že již obec požádala o vydání stavebního povolení k výstavbě nové hasičské zbrojnice. V březnu tohoto roku obecní zastupitelstvo schválilo nákup dalšího pozemku pro vybudování výjezdu na hlavní komunikaci.