Participativní rozpočet jako nástroj jak realizovat Vaše nápady

Každý z Vás můžeme mít dobrý nápad! Takové nápady je třeba realizovat a ne ponechat v zapomnění! Naším cílem je prosadit, aby o části obecního rozpočtu rozhodovali sami občané. Jedná se ve zkratce o částku ročně vyhrazenou k realizaci projektů občanů naší obce. O tom, co se bude realizovat co ne rozhodnete opět vy! Vše je tedy jen a pouze ve Vašich rukách.

Nevymýšlíme kolo, kopírujeme fungující model, který úspěšně používají města po celé České republice, protože věříme, že by to obci prospělo.